OKTATÁSI INTÉZMÉNYÜNKBEN A KORMÁNY RENDELKEZÉSÉNEK MEGFELELŐEN 2020.03.16-tól RENDKÍVÜLI MUNKAREND kerül bevezetésre!
Kérjük kövessék figyelemmel oldalunkat!
Főooldal
Petrovay György

Petrovay György

PETROVAY GYÖRGY

Petrovay idősebb korában, élete utolsó szakaszában költözött Máramarosszigetre, ahol az akkori
megyei tisztviselők kivételével valószínűleg csak kevesen ismerték. Az első világháború után a
megyei tisztikar magyar anyanyelvű tagjainak túlnyomó része átmenekült az új határok közé került
Magyarországra és Petrovay emléke a románok és ruszinok által lakott Máramaros megyében
teljesen feledésbe merült. Ezzel ellentétben Jász-Nagykun-Szolnok megyében, különösen a
Szolnokhoz közeli Nagykörű községben valóságos kultusza alakult ki és él mindmáig.
 Igaz,
elsősorban nem mint geneaológusra és történészre, hanem mint a gyümölcstermesztés úttörőjére
emlékeznek, akinek fáradhatatlan tevékenysége, tudományos színtű kisérletezései fellendítették a
nagykörüi paraszti gazdaságokat. Szakcikkeivel és ismeretterjesztő előadásaival Petrovay szinte az
egész vidék gyümölcsfa telepítését előmozdította, s némi túlzással kortársai nem véletlenül
Nagykörü Széchenyijének nevezték.
Petrovay György családja Bereg és Máramaros és Ung megyéből román és ruszin ősöktől
származott. Ő maga Hosszúmezey Szaniszlótól, a románok Ung megyei vajdájától származtatta
magát, aki az 1330-as években Havasalföldről költözött rokonságával együtt Magyarországra és
megszerezte a Bereg megyei Hosszúmező, (későbbi nevén Dolha) és az Ung megyei Láz falu
kenézségét. Szaniszló unokái 1398-bvan Zsigmond király jóváhagyásával megszerezték a Bereg
megyei Sarkadot, majd 1411-ben a király több más faluval együtt nekik adományozta a Máramaros
megyei Petrovát is. Más források szerint Dolhai (Hosszúmezei) János házassága révén örökölték
fiai Petrovát, Leordinát, Ruszkovát és Ruszpolyánát. A fiúk közül Bogdán Petrovára költözött. Az
akkori szokás szerint a nemesek birtokaik után, ahol letelepedtek, vezetéknevüket is
megváltoztatták. Így lettek Dolhai Bogdán leszármazottai Petrovayak. Noha a család ősei
jogállásuk szerint a magyar nemességhez tartoztak, ekkor még nyelvükben bizonyára románok
voltak. Leszármazottaik egy része később teljesen elmagyarosodott. Érdekességként említjük meg,
hogy Mihályi János, a máramarosi oklevelek fordítója és megjelentetője az 1877-es véres plevnai
harcokban hősiességével kitűnt Petrován román ezredest is a Petrovay család rokonságához sorolta.
A család címere: Kék pajzsban arany zsinórról lógó ezüst vadászkürt. Felette jobbról csillag, balról
félhold. Sisakdísze ugyancsak vadászkürt. A címert kék – arany és ezüst – vörös foszlányok díszítik.