Főooldal
Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista

1. Intézmény nyitvatartásának rendje, tanév rendje
2. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma
3. Étkezési térítési díj, térítési díj, tandíj mértéke
4. Iskola éves munkaterve
5. SZMSZ – AZ SZMSZ a “Közérdekű információk” menüpont alatt olvasható
6. Házirend – A házirend a “Közérdekű információk” menüpont alatt olvasható
7. Pedagógiai Program – Iskolánk Pedagógiai Programja a “Közérdekű információk” menüpont alatt olvasható
8. Pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége
9. Nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége, szakképzettsége
10. Országos mérés-értékelés eredményei
11. Iskolai osztályok száma, tanulólétszámok
12. Tantárgyfelosztás 2017/2018. I. félév
13. Tantárgyfelosztás 2017/2018. II. félév

14. Tantárgyfelosztás 2018/2019. I. félév

15. Tantárgyfelosztás 2018/2019. II. félév

16. Tantárgyfelosztás 2019/2020 tanév
17. Tantárgyfelosztás 2020/2021 tanév

18. Tantárgyfelosztás 2021/2022 tanév

19. Tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége
20. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok
21. Hétvégi házi feladatok, iskolai dolgozatok szabályai
22. Osztályozó vizsgák, tanulmányok alatti vizsgák
23. Továbbtanulási mutatók tanévenként
24. Dohányzási szabályzat
25. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató