Főooldal
Hitéletünk

Hitéletünk

Virágvasárnap

Virágvasárnap a húsvét közeledtét jelzi, hiszen ez pontosan egy héttel húsvét előtt van. Úgy tekintünk erre a napra, mint a nagyhét, a húsvéti események nyitánya.

Iskolánk minden évben ezen a vasárnapon közös szentmisével ünnepel a templomban. A szentmise elején a Jeruzsálembe érkező Jézusra emlékeztünk, akit hozsannázva és pálmaágat lengetve fogadott a nép, ahogyan azt mi is tettük, virágos ágakkal sorfalat álló gyerekekkel.

Hagyományosan a diákjaink vállalják a felolvasói szolgálatot, akik lelkiismeretesen felkészülnek a feladatra. Ebben az évben a 8. osztály tanulói adták hangjukat az evangélium szereplőinek, segítségükkel idéztük fel Jézus szenvedés történetét a Passiót. A kivetítőn megjelenő képek még jobban elmélyíthették az ünnep üzenetét számunkra. A szentmisén résztvevők egy kicsit részesei lehettek a 2000 évvel ezelőtti eseményeknek és elgondolkozhattak azon, hogy a szamárháton bevonuló szelíd Jézus követője vagy a nagypénteki „Keresztre vele „ –ordibáló tömeg követője szeretne lenni.

Reméljük, hogy a húsvéti öröm a feltámadás öröme született meg mindenki szívében, aki együtt imádkozott ezen a napon Nagykörűben!

Zsigmond Marianna      

Január 6. vízkereszt ünnepével lezártuk a karácsonyi időt. Az egyházi naptárban az évközi idő veszi kezdetét a köznyelvben a farsang kezdetét jelzi ,amely egészen hamvazószerdáig tart.

Iskolánkban a DÖK szervezésében került sor az idei télűző farsangi mulatságra február 11. pénteken. Az osztályaink tanulói már hetekkel korábban elkezdték a műsorszámok kitalálását és próbáját. Lelkesen gyakoroltak az osztályfőnökök vezetésével. A jelmezek megtervezése és elkészítése komoly feladat elé állította a kedves szülőket is, de a végeredményeket látva elmondhatjuk: megérte! A diák önkormányzat tagjainak külön köszönet a munkájáért, fáradhatatlanul segítették az előkészületeket, a terem díszítéstől kezdve a szendvicsek elkészítésében és a tombola tárgyak kisorsolásában, Itt szeretném megköszönni a szülői felajánlásokat, amelyek lehetővé tették a bőséges jutalmak kisorsolását.

Az egyéni jelmezesek után következtek az osztályok produkciói, amelyek mosolyt csaltak az arcokra és lelkes taps követte őket. Amíg a zsűri tanácskozott, közös énekléssel fokoztuk a hangulatot. A tombola után egy kis terem rendezés után vette kezdetét a disco, ahol örömmel fedeztünk fel már elballagott diákjainkat! Kellemes és jókedvű délutánnal űztük el a telet ebben az évben is!

Iskolánk életében fontos az egyházi év ünnepeinek méltó megünneplése. 

Február 2. Urunk bemutatása a templomban, a magyar elnevezése Gyertyaszentelő Boldogasszony. Ezen a napon Jézusra tekintünk, mint a Világ Világosságára, aki fényt hoz a bűn sötétjébe. Utat mutatva minden kor emberének. Fejes János plébános atya e napon gyertyát szentelt, és közös imával emlékeztünk erre a szép ünnepre, a kicsi mécsesek fénye emlékeztessen mindannyiunkat Jézusra és igyekezzünk az ő fényében járni.

Március 1. volt ebben az évben hamvazószerda, amely a nagyböjt kezdő napja, húsvét előtti 40 napos böjt indítása. A plébános atya hamut szentelt, és ezzel rajzolt keresztet a homlokunkra, emlékeztetve mindenkit arra, hogy egyszer élünk, de nagyon nem mindegy hogyan! A hamu a bűnbánat jele, a pap a templom is lilába öltözik, ami szintén erre utal. Nem riogatni akar az egyház, amikor figyelmeztet: “Emlékezz ember. porból lettél és porrá leszel! ” Bűneink felismerésére és az azok elleni küzdelemre hív minket ez az időszak és nem búbánatra! Ismerjük meg saját magunk értékit és hiányait és kérjük, Jézust erősítsen minket a helyes döntések meghozatalában. A nagyböjt kicsit hasonlít az edzőtáborok munkájához, hiszen ott is sok mindenről le kell mondania a sportolónak a siker eléréséhez. Nekünk látni kell a valódi célt, a sikert, ami nem egy kupa vagy érem, hanem az örökélet a mennyország a tét. Az előttünk álló napok adnak lehetőséget arra, hogy húsvétra lelkileg megtisztulva és megerősödve készüljünk fel!

Advent a Petrovayban

November vége egyet jelent az advent, mikulás, karácsony és a szünet közeledtével. Mindig eseménydús hetek elé nézünk ilyenkor, nem volt ez másképpen az idén sem.

November 25.-én a DÖK szervezésében, jó hangulatú discot szerveztünk, ahol az alsósok is részt vehettek szülői felügyelettel. A kicsik fáradhatatlannak tűntek és a kísérő felnőttek is jól szórakoztak. Volt tombola-, és zsákbamacskahúzás is. Köszönjük Marsiné Erzsike néninek a szendvics, a kedves szülőknek pedig a tombola felajánlást.

November 27.-én vasárnap vette kezdetét az advent, ami Úr jövetet jelent, azaz Jézus eljövetelét várjuk. Ez az egy elcsendesedésre, befelé fordulásra lehetőséget adó időszak, ezért is volt előtte disco. A négy hetet szimbolizáló adventi koszorún megjelenő gyertyák színe is jelzi ezt, hiszen a lila a bűnbánat, a megtisztulás utáni vágy kifejezője. A templomban megszentelte az atya az osztályok adventi koszorúját.

Hétfőn a hétindításban meghívást kaptak a gyerekek arra, hogy Jézussal készüljenek a karácsonyra, hiszen az Ő születésnapjára készülnek. Az osztályokban borítékokba rejtett személyes üzenetekkel figyelmeztettük erre a tanulókat, mit lehet még jobbá, szebbé tenni ebben az időszakban az életükbe.

December 12.-én volt iskolánk lelki napja, ahová két vendég atya is érkezett, akik a mi helyi atyánkkal együtt igyekeztek lelki útmutatást, megerősítést adni a közelgő ünnepre. A tornateremben szentmisével zártuk ezt a szép napot.

Az utolsó egy héten titkos barátot húztunk magunknak és próbáltuk meglepni valami egyszerű, de kedves ajándékkal, így hasonulva Jézussal, aki önmagát ajándékozta nekünk szeretetből.

Az utolsó tanítási napon szentmise előtt az 5. osztályos diákjaink pásztorjátékkal elevenítették fel a 2016 évvel ezelőtti eseményeket. A gyerekek lelkesen készültek az osztályfőnökük Lőrinczné Judit tanárnő és Surányi István tanár úr segítségével. Köszönjük a felkészítést és a felkészülést!

Ezzel az iskolában lezártuk a karácsonyi előkészületeket és örömmel kezdtük el a téli szünetet, ahova reményeink szerint a gyerekek Jézust is magukkal vitték és az Ő békéje, öröme és áldása kísérte az ünnepet és kíséri majd az Új esztendő minden napját. 

Zsigmond Mariann

Fordulat a változás kulcsa

Az egyházi életünk gazdagítása és színesítése érdekében úgy döntött a nevelőtestületünk, hogy a Nyitott Akadémia rendezvénysorozat szervezésének köszönhetően részt vesz Pál Feri atya előadásán, Szolnokon. Az előadás 2016. október 21-én 1900-tól volt a Szolnoki Főiskolán, melynek címe: Fordulat a változás kulcsa.

Pál Feri atyát teltházas terem várta Szolnokon. Személyiségével, rendkívüli meglátásaival, életből vett példákkal nagyon gyorsan belopta magát a hallgatók szívébe.

„Más, ha azt mondod, hogy egyedül voltál egész nap, vagy ha azt, hogy magaddal foglalkoztál a mai nap.” Ilyen és ilyenebb dolgokra világít rá Pál Feri atya. Ha úgy érezzük, hogy körülöttünk minden romokban, először nem a környezetünket kell rendbe tenni, hanem belsőnket.

Megerősített bennünket abban, hogy szorult helyzetünkben, rossz közérzetünkben sokszor vágyunk arra, hogy változzanak meg a körülményeink. A külső változás magyarázta Pál Feri atya gyakran elképzelhetetlen egy olyan fordulat nélkül, amely bennünk megy végbe. Ez nem azt jelenti, hogy a fejünkben születik valamiféle megoldás a problémánkra, hanem azt, hogy felülmúljuk a – bizonyos esetekben megoldhatatlan – problémát. Valamit hirtelen másképpen látunk, és ennek olyan hatása van, mintha megráztuk volna a kaleidoszkópot: az egész kép megváltozik. Izgalmas módon pedig ezt a belső átalakulást gyakran olyan külső változások követik, amelyek addig elképzelhetetlenek lettek volna.

Jó hangulatban telt az este. Előadásán hallott szavai és gondolatai az atyának kapcsolódtak a mindennapjainkhoz. Vannak, akiket a hallottak átsegítették a nehézségeken és vannak, akik számára megmutatták a boldogsághoz vezető utat.

  Mári Noémi

 Zarándoklat Szentkútra

Boldog az ember, akinek ereje benned gyökerezik, s akinek szíve zarándokútra készül.” A 84.zsoltár szavai adják a mottóját a tervezett tantestületi zarándoklatnak. Színhelyül Szentkutat választottuk. Fontosnak tartjuk, hogy a 2012-ben az Egri Főegyházmegye által átvett nevelési intézmények pedagógusai megélhessék a közös együttlét örömét egymással. Szakmai továbbképzéseink mellett fontos, hogy a lelki életünk is fejlődhessen. Szentkút csodás természeti környezete még azoknak is Istent hirdeti, akik még a nyitott szívű keresők közé tartoznak. Bízunk abban, hogy az imádsággal átitatott falak, a mi lelkünket is közelebb viszik Jézushoz és Édesanyjához. Szűzanyánk igazi édesanyaként terelget, vezet Szent Fiához. A ferences szerzetesek alázatos szolgálata és szeretete  is Isten irgalmasságát hirdeti számunkra az Irgalmasság szentévében. Reméljük, hogy ez az út a valódi találkozások útja lesz.

Lelkigyakorlat Sarudon

2016. október 14-15.-én Sarudon vettünk részt a tantestülettel az első közös lelkigyakorlatunkon. Célunk az volt, hogy kiszakadva a hétköznapok rutinjából együtt próbáljunk beszélni, gondolkodni a hitről, Istenről, egyházról. Immár ötödik éve vagyunk katolikus iskola, voltak már lelki napok, de most mélyebben és hosszabban elmélkedhettünk.

Pénteken Juhász Ferenc atya Gyöngyösről érkezett hozzánk. A hiteles pedagógus ismérveit próbálta elénk rajzolni. Személyes élményeivel színesített elmélkedése megerősített bennünket abban, hogy jó úton járunk. Fontos a szakmai felkészültség és szaktudás, ezek meglétét erősíti fel az istenkapcsolat és a hit. Sokunkban felmerülő kérdésekre adott ezzel választ. Este a vacsora után átmentünk a templomba, és elvégeztük a közös esti imát. Az imádság után jó hangulatú játékokkal zártuk a napot. Felszabadultan örültünk egymás jelenlétének. 

Nagyböjt 1. hete

Ezen a héten meghívtuk a gyerekeket arra, hogy küzdjünk a kísértések ellen. Nagyböjt 1. vasárnapján az evangéliumból azt a részt olvassuk, ahol Jézust a 40 napos imádságos böjtje után megkísérti az ördög.

 Jézus mind a három esetben visszautasította a kísértést, legyőzte azokat.

 Fontos és vigasztaló egyben, hogy Jézusban, mi emberek, megkaptuk a kegyelmet, hogy képesek legyünk ellenállni a mindennapok kísértéseinek.

 A teknősök és a pacsirta meséje megtanít minket arra, hogy ha hallgatunk a könnyebb élet csábítására, az a pillanatnyi öröm elmúltával a pusztulásba visz minket.

 A pacsirta hallgatott a teknősökre és felhagyott a repüléssel, szárnytollait maga húzgálta ki.

 Amikor jött az éhes nyest, nem tudott elrepülni, így könnyű prédává vált.

 Nagyon sokféle kísértés létezik. A mérték a lényeg, önmagában semmi nem olyan súlyos bűn, de ha túlzásba visszük, azzá válik.

-Zsigmond Marianna-

Nagyböjt 2. hete

Ezen a héten meghívtuk a gyerekeket arra, hogy lássuk meg Jézust a másikban. A nagyböjt 2. vasárnapján az evangéliumból azt a részt hallottuk, amikor Jézus felment a Tábor hegyére három apostolával és ott elváltozott előttük, megmutatta isteni dicsőségét. Ruhája és arca ragyogóvá vált, egy pár percre szemlélhették a mennyország érzését.

Péter felkiáltása mindannyiunk vágyát fejezi ki: „Uram jó nekünk itt lenni!” Jó veled Jézus.

A hétindító mese egy kisfiúról szólt, aki még kisgyermekként talál egy kaput és azon túl egy csodás kertet, ahol béke, boldogság, öröm van.

Szeretné újra megtalálni élete folyamán, de ahányszor megjelenik ez a kapu, mindig fontosabb dolga akad, mint bemenni, bár tudja milyen jó benn lenni.

A hét feladata a másiknak jót tenni, ez egyfajta kapu, amely Jézushoz és a mennyországhoz vezet el minket.

-Zsigmond Marianna-