Főooldal
A 2022/2023-as tanévben, a gyermekétkeztetésben igénybe vehető kedvezmények és igazolások

A 2022/2023-as tanévben, a gyermekétkeztetésben igénybe vehető kedvezmények és igazolások


JAVASOLJUK AZ IGAZOLÁSOK AUGUSZTUSBAN VALÓ BESZERZÉSÉT, HOGY SZEPTEMBER 1-TŐL IGÉNYBE TUDJÁK VENNI A KEDVEZMÉNYEKET!

Tisztelt Szülők!

Az 1997. évi XXXI. törvény 21/B.§ alapján
100%-os étkezési térítési-díj kedvezményre jogosult:
– Az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő vagy nevelésbe vett gyermekek


50%-os étkezési térítési-díj kedvezményre jogosult:
– 1-8. évfolyamon három- vagy többgyermekes családokban élő gyermekek
– 1-8. évfolyamon tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek  

Az ingyenes ill. kedvezményes étkezésre való jogosultság feltételeinek fennállását a törvényi feltételeknek megfelelően kell igazolni.
Az intézményünk csak ezen igazolások birtokában adhatja meg az étkezési kedvezményt.   Csak azokat az igazolásokat fogadhatjuk el, melyek érvényesek a szeptemberi tanévkezdéskor is!   A kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő érvényes okiratok bemutatása szükséges:
– a családi pótlék folyósításáról szóló Hatósági Igazolás (3 vagy több gyermeket nevelő családok esetén),
– tartósan beteg gyermek esetén szakorvosi igazolás, vagy magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás,
– rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat.  

Együttműködésüket köszönjük:
Iskolavezetőség