Főooldal
„Péter hitével tekintsünk Krisztusra!” Lelkinap a Petrovayban

„Péter hitével tekintsünk Krisztusra!” Lelkinap a Petrovayban


Az idei nagyböjt kicsit másabb, mint az előző két évben volt! Mondhatnánk úgy is, hogy „kiböjtöltük” már a közös lelki felkészülés lehetőségét húsvétra, most nincs online oktatás, mint tavaly és tavaly előtt.

 Az idén hamvazószerdától kezdődően, minden héten kerestük a gyerekekkel azokat a helytelen kötődéseinket, amelyek akadályoznak az istengyermeki szabadságban.

 A szent 40 nap feléhez érve március 26-án került sor a Teremtésvédelmi hét méltó lezárásaként a lelki napunkra. Az egyházmegyei mottó jegyében igyekeztünk lelki nagytakarítást végezni, hogy a húsvéti öröm útjába ne álljanak a megszokás és nemtörődömségből fakadó hibáink, bűneink.

Az együttlétünket egy rövid ráhangolódással indítottuk. Fejes János atya buzdító szavai és néhány ének után a békéért is imádkoztunk.

Ezután minden osztály visszavonult a tantermébe, ahol lelkitükör segítségével lelkiismeretvizsgálatra került sor. A plébános atya fogadta a tékozló fiakat és lányokat, akik a bűnbocsánat szentségében részesülhettek.

Az udvaron folytattuk a „portalanítást”, ahol Isten végtelen irgalmára bíztuk önmagunkat és bűneinket. A széttépett bűnlajstromokat elégették az osztályok, amig „Istenünk, irgalmas jóságát!-énekeltük. Az égett papírok szaga belengte az udvart és az iskola épületét is. Többen megállapították, hogy a bűn, az bizony nagyon rossz szagú!

Szentmisével folytattuk a lelki töltekezést, ahol sok megtisztult lélek járulhatott szentáldozáshoz!

 A folytatásban minden évfolyam kapott egy-egy bibliai szakaszt, ahol Péter apostol és Jézus kapcsolatáról olvashattak. A felidézett részek közelebb vittek minket ahhoz a titokzatos belső barátsághoz, ami összekötötte Jézust és Pétert, és ahhoz a csodához, amelyet bizalomnak nevezzünk, Ez alapja Péter főségének és minden papi meghívásnak is! A hívek számára pedig a remény jelei, hogy együttműködve Jézussal, mindenre képessé válunk. A szentírási részeket az osztályfőnökök felolvasták, videót is nézek róla, majd közösen vagy egyénileg különböző rajz technikákkal megjelentették azokat. A csend és békesség szinte tapintható volt a tantermekben. Jó volt látni az elmélyült munkát és azt, hogy az evangéliumok életre keltek a gyerekek szívében.

Az imádság napja volt ez, ahol énekkel, jelképes cselekedetekkel és színes eszközökkel jött létre a találkozás Istennel. Egy alkalom volt, amikor Jézus tőlünk is megkérdezhette: „Szeretsz te engem?

Iskolánk diákjai, pedagógusai felkészülhettek arra, hogy a 2022-es év húsvétján igent mondjanak Jézusnak a keresztúton és a húsvéti örömben is.