Főooldal
Iskolai beiratkozás

Iskolai beiratkozás


Beiratkozás helye és ideje:

Petrovay György Katolikus Általános Iskola
április 15. és április 16. 
a veszélyhelyzeti intézkedések miatt az iskola által készített időbeosztás szerint

 A beíratáshoz az iskola kéri :

  • a szülő személyi igazolványát,
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és lakcímkártyáját,
  • az óvoda szakvéleményét,
  • a gyermek TAJ kártyáját,
  • a beiratkozáshoz kapcsolódik a diákigazolvány igénylése, amelynek elindításához szükségünk van a kormányablakokban személyesen kikérhető NEK (Nemzeti Egységes Kártyarendszer) adatlapra,
  • illetőleg, ha a gyermek nem járt óvodába, akkor a nevelési tanácsadó véleményét,
  • a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd-, továbbá más fogyatékos gyermek esetén a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleményét.

 Aki egyedüli felügyeleti joggal rendelkezik, annak bírósági végzés bemutatása szükséges.

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

 

A veszélyhelyzeti intézkedések jelenleg lehetőséget adnak a személyes és az online beiratkozásra is.

A fertőzésveszély elkerülése miatt negyedórás beosztást készítettünk a beiratkozók részére, az időpontokról értesíteni fogjuk Önöket.

Az épületben egy időben csak 1 beiratkozó gyermeket, ill. 1 kísérő szülőt fogadunk, az iskolába való belépéskor kérjük, viseljenek maszkot, ill. fertőtlenítsék kezüket.

 

ONLINE beiratkozás esetén a dokumentumok eredeti példányát az első tanítási napon, 2021. szeptember 1-jén szükséges bemutatni.

 A fentiek tekintetében kérem, hogy amennyiben a Petrovay György Katolikus Általános Iskola gyermekének a körzetes iskolája, azonban Ön úgy dönt, hogy másik (nem körzetes) intézménybe íratja be gyermekét, kérem jelezze a 30/547-5430-as telefonszámon, vagy az iskola emailcímén: petrovaykataltisk@gmail.com.

Azonban ebben az esetben a szülőnek kell jeleznie erre irányuló szándékát a nem kötelező felvételt biztosító általános iskola igazgatójának

 Az a szülő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.

 

A beiratkozásról bővebb információ kérhető a fenti elérhetőségeken.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a beíratás rendjét  a gyermekek érdekében szíveskedjenek betartani!!

 


Skip to content