Főooldal
Cseresznyevirág Katolikus Óvoda Beiratkozás a 2021/2022. nevelési évre

Cseresznyevirág Katolikus Óvoda Beiratkozás a 2021/2022. nevelési évre


Beíratás időpontja: 2021. május 3. –  2021. május 20.                 

Beíratás helye: Cseresznyevirág Katolikus Óvoda, Nagykörű Május 1 út 7.

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • a szülő és a gyermek személyazonosságát, és lakcímét igazoló okmányok
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • a gyermek TAJ kártyája
  • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultsági határozata
  • a nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt tartózkodást igazoló okmányok

Értesítés óvodai felvételről 2021. június 25 –i határidővel.

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése alapján a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2018. szeptember 1. előtt születtek. Tehát ezen időszakban kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2021. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti.

A beiratkozással kapcsolatban részletes információt kérhetnek és válaszolunk az esetlegesen felmerülő kérdéseikre a megadott elérhetőségeinken.

Nagy szeretettel várjuk leendő óvodásainkat!!

 

Nagykörű, 2021. március 10.

 

Nagyné Baráth Ágnes, igazgató                                    G. Nagyné Récsányi Zsuzsanna, tagintézményvezető

 


Skip to content