Főooldal
Aktuális állásajánlat

Aktuális állásajánlat


A nagykörűi Petrovay György Katolikus Általános Iskola, AMI, Óvoda
az alábbi állást hirdeti meg:
– 1 fő történelem-hittan szakos tanár (munkaszerződéssel teljes állásban).

Alkalmazás 2020. november 1-től munkaszerződéssel.
Bérezés a mindenkori Pedagógus bértábla szerint.
Munkaviszony időtartama: határozott időre
Az alkalmazás feltételei:
• megfelelő szakképesítés
• erkölcsi bizonyítvány
• plébánosi ajánlás
Benyújtandó dokumentumok:
– szakmai önéletrajz,
– végzettséget igazoló dokumentumok hiteles másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– plébánosi ajánlás

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázó személyes meghallgatását követően a
meghallgatásra felkért szakemberek véleményének kikérése után a munkáltatói jogkör
gyakorlója dönt.
A pályázatok benyújtásának módja:
– Elektronikus úton: petrovaykataltisk@gmail.com
– Postai úton: Petrovay György Katolikus Általános Iskola, AMI, Óvoda (5065 Nagykörű,
Rákóczi u. 22-24. )
Érdeklődni: Nagyné Baráth Ágnes igazgatónál a petrovaykataltisk@gmail.com címen, ill. a
30/382-36-11 telefonszámon lehet.


Skip to content