Főooldal
Tanszercsomagok a 2020/21 tanévre

Tanszercsomagok a 2020/21 tanévre


Tisztelt szülők!

Az idén is lesz lehetőség a 2020/2021-es tanév tanszercsomag, óvodai felszerelések, bölcsődei felszerelések igénylésére rendkívüli települési támogatás formájában.
Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Ör.) 9/A. § alapján

Rendkívüli települési támogatás egy naptári évben egy család részére negyedévente egy alkalommal, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő család részére félévente egy alkalommal adható.
• Egy családon belül több személy részére nem állapítható meg támogatás.
• Nem állapítható meg rendkívüli települési támogatás annak, aki:
a. nem tartja a kapcsolatot az illetékes munkaügyi kirendeltséggel, bár fizikailag munkavégzésre alkalmas,
b. a közfoglalkoztatás keretében felajánlott munkát nem kezdi meg vagy saját hibájából abbahagyja,

10. § alapján
Különös méltánylást érdemlő esetben a kérelmező évente legfeljebb egy alkalommal – figyelemmel a rendelet 5. § (6) bekezdésben foglaltakra – jövedelmére tekintet nélkül rendkívüli települési támogatásban részesíthető, különösen:
a) hirtelen betegség, egészségromlás, kórházi kezelés esetén,
b) elemi kár bekövetkezése esetén, vagy
c) nevelési, oktatási intézmény által közölt nevelési-oktatási feladatok elsajátításához szükséges és/vagy kötelezően előírt eszközök – figyelemmel az 5. § (6) bekezdés f) pontjára – tisztasági csomag, tornafelszerelés, szemüvegtérítés, tanfelszerelés biztosítása esetén.

Az Ör. 5.§ alapján:
A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező kötelezhető arra, hogy családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozzék, illetve azokat igazolja. Az igazolható jövedelemmel nem rendelkezőknek büntetőjogi felelősségük tudatában kell nyilatkozniuk jövedelmi helyzetükről. Rendkívüli települési támogatás igénylése esetén a rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon kívül be kell nyújtani:
aa) munkaviszonnyal nem rendelkező kérelmező és családtag esetén az igazolást, együttműködési megállapodást a munkaügyi kirendeltséggel való kapcsolattartásról,
ab) a tanköteles és a 16. életévet betöltött gyermek és kérelmező esetében az iskolalátogatási igazolást vagy a hallgatói jogviszony igazolását, mely tartalmazza a tanuló részére folyósított ösztöndíj összegét. Ismételt kérelem esetén 3 hónapnál nem régebbi keltezésű igazolást nem kell újra bemutatni.

Az Ör. 20/A. § alapján
A települési támogatás csak azok részére kerülhet kifizetésre, aki:
• az általa életvitelszerűen lakott ingatlan udvarát és kertjét rendben tartja, az ott található szemetet és lomot rendszeresen eltávolítja, az udvart és a kertet gondozza, gyommentesíti,
• az ingatlan előtti területet a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 4/2013. (III. 7.) önkormányzati rendeletben foglaltakra tekintettel gondozza, tisztán tartja, szemét- és gyommentesíti,
• az ingatlant, valamint a hozzá tartozó udvart, kertet rágcsálóktól, kártevőktől mentesíti és
• kutyája le van jelentve a Polgármesteri Hivatalhoz, be van oltva veszettség elleni védőoltással és az előírt chippelés-i kötelezettségének eleget tett.

A kérelmek elbírálása a Szociális Bizottság hatáskörébe tartozik.

Kérelmek kérhetők az Önkormányzat szociális irodájában 2020. július 8-tól ügyfélfogadási időben
hétfő: 8.00 – 15.00
szerda: 8.00 – 16.00
péntek: 8.00 – 12.00
valamint Nagyné Rácz Melinda családsegítőnél.

A kérelmek leadási határideje: 2020. július 24.
A kérelmek kérése és leadása ügyfélfogadási időben történik!

Nagykörű, 2020. 07. 07.

Barkó Bernadett
szociális ügyintéző


Skip to content