Főooldal
A 2020/2021-es tanévben, a gyermekétkeztetésben igénybe vehető kedvezmények és igazolások

A 2020/2021-es tanévben, a gyermekétkeztetésben igénybe vehető kedvezmények és igazolások


JAVASOLJUK AZ IGAZOLÁSOK AUGUSZTUSBAN VALÓ BESZERZÉSÉT, HOGY SZEPTEMBER 1-TŐL IGÉNYBE TUDJÁK VENNI A KEDVEZMÉNYEKET!

Tisztelt Szülők!

Az 1997. évi XXXI. törvény 21/B.§ alapján
100%-os étkezési térítési-díj kedvezményre jogosult:
– A bölcsődés, óvodás, továbbá az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő vagy nevelésbe vett gyermekek
– A bölcsődés, óvodás tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
– A bölcsődés, óvodás olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
– A bölcsődés, óvodás olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át, vagy nevelésbe vették.

50%-os étkezési térítési-díj kedvezményre jogosult:
– 1-8. évfolyamon három- vagy többgyermekes családokban élő gyermekek
– 1-8. évfolyamon tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek

Az ingyenes ill. kedvezményes étkezésre való jogosultság feltételeinek fennállását a törvényi feltételeknek megfelelően kell igazolni.
Az intézményünk csak ezen igazolások birtokában adhatja meg az étkezési kedvezményt mind az óvodában, mind az iskolában.
Csak azokat az igazolásokat fogadhatjuk el, melyek érvényesek a szeptemberi tanévkezdéskor is!

A kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő érvényes okiratok bemutatása
szükséges:
– a családi pótlék folyósításáról szóló Hatósági Igazolás (3 vagy több gyermeket nevelő családok esetén),
– tartósan beteg gyermek esetén szakorvosi igazolás, vagy magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás,
– rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat,
– az 1 főre jutó havi jövedelem igazolása esetén a szülő nyilatkozata (kérhető az óvodában).

Együttműködésüket köszönjük:
Iskolavezetőség


Skip to content