Petrovay György Katolikus Általános Iskola

2019. június
H
K
SZ
CS
P
SZ
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
2019. június 25. kedd,
Vilmos napja van

Egri Főegyházmegye
tehetség.hu


tehetség.hu

nka.hu
Petrovay György Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda
5065 Nagykörű Rákóczi út 22-24.
Tel: 56/494-011; fax:56/543-028     E-mail: petrovaykataltisk@gmail.com

Cseresznyevirág Óvoda, kőtelek


Cseresznyevirág Katolikus Óvoda - Bemutatkozunk

 

Bemutatkozás

INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA

                           

Nagykörű a Tisza partján, gyönyörű természeti környezetben fekvő község, lakóinak száma 1750 fő. A településen egyetlen háromcsoportos óvoda működik, mely a helybeli gyermekek mellett a csataszögi és hunyadfalvai gyerekek ellátásáról is gondoskodik. 

Pedagógiai programunk az Országos Alapprogramban meghatározott irányelvek alapján valamint a Katolikus Óvodák számára készített segédanyag felhasználásával a 3 – 8 éves gyermekek testi, lelki szükségleteire épített helyi pedagógiai program. 

Szeretetteljes légkörben, hatékony erkölcsi nevelést szeretnénk nyújtani az óvodánkba hozott gyermekeknek. Egyéniségüket önzetlen keresztény szeretetben szeretnénk megnyitni: legyenek egymással figyelmesek, udvariasak. Készségesen bocsássanak meg egymásnak és tanulják meg elviselni egymás hibáit és gyarlóságait.

Hivatásunkat Krisztus tanítását elfogadó emberként végezzük, s ily módon az Egyház, a család és a társadalom javát szolgáljuk.

Az óvodánk pedagógiai hitvallása: A keresztény óvodai nevelés tükrében feladatunknak tekintjük a keresztény értékek követését, a hit csírájának elültetését, a gyermekek személyiségének tiszteletét, őszinte szeretetét.

Katolikus pedagógiai programunk fokozottan kiemeli a sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását, az egészséges életre nevelést, valamint a tehetséggondozást.                              

 

KATOLIKUS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYÜNK KÜLDETÉSE, PEDAGÓGIAI SAJÁTOSSÁGAI

 

A Római Katolikus Óvoda a nevelés legalsóbb szintjén, az óvodában kíván minőségi szolgáltatást nyújtani.

Az emberek Isten felé vezetése, üdvösségre segítése alapvető magatartása, lelkisége kell, hogy legyen a Krisztust követő embernek. Ez a célja a katolikus óvodai nevelésünknek is.

A gyermek nevelése elsősorban a családok joga és kötelessége, s ebben az óvodánk kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet tölt be.

Azzal a szeretettel próbálunk a szülőkhöz közeledni, amelyet a gyermekek felé is közvetítünk

Az ünnepeket úgy szervezzük meg, hogy minél barátságosabb együttlét legyen a szülőkkel.

Segítjük a családokat a keresztény nevelés helyes értelmezésében, hogy az óvodai és családi nevelés egymást kiegészítve tölthesse be szerepét.          

Óvodánkban szívesen fogadunk nemcsak katolikus gyermekeket.

Óvodánk valamennyi dolgozója a kisgyerekekért tevékenykedik, hogy szükségleteiket mind jobban kielégítsük.

A mi intézményünkben oktató-nevelőmunka folyik, s az egészségesen fejlődő gyermek óvodáskor végére eléri az iskolai élet megkezdéséhez  szükséges szintet.

Legfőbb célunk a hit fontosságának megismertetése és a gyerekek életkorához mért fejlesztés. „Elültetjük” a keresztény értékek kis magvacskáit, és nap, mint nap tápláljuk, gondozzuk: szeretetteljes gondoskodással, tisztelettel, odafigyeléssel.

Olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, akik tudnak szeretni, ki tudják mutatni a szeretetet.

 

Óvodai nevelésünk a gyermeki személyiség teljes kibontakozásának elősegítésére irányul oly módon, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesüljön színvonalas nevelésben.

Határtalanul

Petrovay György Katolikus Általános Iskola, AMI, Óvoda és Szent Gellért Katolikus Általános Iskola tagintézménye

HATÁRTALANUL pályázati program

HATÁRTALANUL 2017. "Nagyjaink nyomában"
HAT-17-01-2017-00118 sz. pályázat
VIDEO
KÉPEK
Facebook link


HATÁRTALANUL 2016. "Ezer éves múltunk történelmi emlékei és természeti Kincsei Erdélyben"
HAT-16-01-0726 sz. pályázat
VIDEO
KÉPEK
Facebook link


HATÁRTALANUL 2015. "ERDÉLY NÉPMŰVÉSZETE"
HAT-15-05-0703 sz. pályázat
VIDEO
KÉPEK
Facebook link
Útinapló 2015

Határtalanul
Copyright © Petrovay György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda 2019 | web:KataPorta.net