Petrovay György Katolikus Általános Iskola

2019. július
H
K
SZ
CS
P
SZ
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2019. július 16. kedd,
Valter napja van

Egri Főegyházmegye
tehetség.hu


tehetség.hu

nka.hu
Petrovay György Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda
5065 Nagykörű Rákóczi út 22-24.
Tel: 56/494-011; fax:56/543-028     E-mail: petrovaykataltisk@gmail.comSZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

ISKOLAI ESEMÉNYEK - JÚNIUS

2019. június 9. (vasárnap) 10.30
Templom - Első áldozás

2019. június 10. (hétfő)
Pünkösd hétfő - Tanítási szünet

2019. június 12. (szerda) Projektnap - Táskát NEM kell hozni
12.45-re jöjjenek a gyermekekért

2019. június 15. (szombat) 9.00
Ballagás az iskola tornatermében

2019. június 16. (vasárnap) 10.30
Tanévzáró szentmise és bizonyítványosztás
Megjelenés ünneplő ruhában!

Teremtésvédelem a Petrovayban

Az Egri Főegyházmegye oktatási intézményei minden év márciusában a teremtett világ védelmének fontosságára hívják fel a figyelmet. Iskolánkban március 25-én hétfőn reggel a hétindító gondolatok már erre hívták fel a figyelmet. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe. Jézus fogantatásának az ünnepe. Isten méltó helyet készített Szűz Mária szíve alatt Fiának, Hiszen megóvta őt az áteredő bűntől, alkalmassá tette a arra, hogy a Megváltót befogadja.
Nekünk is helyet kell készíteni Isten ajándékai számára, meg kell a szívünket tisztítani, hogy alkalmasak legyünk a kegyelem befogadására.
A természet maga is a tavaszi napsugarak erejétől ébred fel, válik alkalmassá a termővé válásra. A mi feladatunk az, hogy ne akadályozzuk meg a természet Isten alkotta rendjét működésében azzal, hogy elborítjuk szeméttel a környezetünket,
A teremtett világ védelme érdekében több héten át dolgoztunk közösen.
Technika órákon újra felhasználtuk a kidobásra szánt műanyag flakonokat, wc gurigákat. Tanulóink igen kreatívan használták ezeket a tárgyakat. Készült tavasz tündér, virág, ügyességi játék, ritmus hangszer, mobil tartó. A ceruzahegyezéskor keletkezett forgácsot ügyes kezek művészeti alkotásokká alakították át Az elkészült alkotásokból kiállítást rendeztünk a Művelődési házban.
Március 23-án bekapcsolódtunk a Te szedd! akcióba, Szolnok és Nagykörű között az útmentén szedtük a szemetet.
Március 25-én osztályonként indultunk a faluba, hogy megtisztítsuk utcáinkat, árkainkat az eldobált szeméttől. A strand és az erdő sem maradhatott ki a takarításból, itt szedtük a legtöbb hulladékot.
Óvodásaink a templom környékén szorgoskodtak, megszépítve a Keresztút stációit is.
Ezek a napok felhívták figyelmünket a Teremtőtől kapott feladatunkra, óvjuk, védelmezzük a földünket, hogy a világ végezetéig hirdethessék Isten dicséretét!


1556045131.jpg1556045423.jpg

SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA - LELKINAP

Tisztelt Szülők!

2019. április 5.-én (pénteken) az iskolában Nagyböjti lelkinap lesz.
A program 8:00-kor kezdődik az iskolában.

A lelki napunk vendége: Chavvakula Lourduraju, aki a templomban misézik.
Szeretettel és tisztelettel várjuk a misére a kedves szülőket is!

A tanulóknak a megjelenés kötelező, tanítás nélküli munkanapnak számít (a gyermekeknek nem kell táskát hozniuk).

1554193719.jpg

CSERESZNYEVIRÁG KATOLIKUS ÓVODA BEIRATKOZÁS 2019/20 nevelési évre

Beíratás időpontja: 2019. május 02.- május 20-ig.

Beíratás helye: Cseresznyevirág Katolikus Óvoda, Nagykörű Május 1 út 7.

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
 a szülő és a gyermek személyazonosságát, és lakcímét igazoló okmányok
 a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 a gyermek TAJ kártyája
 a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultsági határozata
 a nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt tartózkodást igazoló okmányok
Értesítés óvodai felvételről 2019. június 21 –i határidővel.

Felhívjuk azon tisztelt szülők figyelmét az óvodai beíratásra, akiknek gyermeke 2019. augusztus 31.-ig betölti a 3. életévét, valamint akiknek gyermeke 2019. augusztus 31.-ig betölti az 5. életévét a jelentkezést tegyék meg, kötelező jelleggel a 2011. CXC. Köznevelési Törvény 8.§ szabályainak értelmében.

A beiratkozás elmulasztása esetén felszólításra kerül sor.
. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet: „(7) A kijelölt óvoda vezetője a megküldött szakértői vélemény vagy a járási hivatal határozata alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be.”


Óvodánk vállalja a NKT. 4. § 25. pontja alapján azoknak az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű, ill. különleges bánásmódot igénylő tanulóknak a nevelését, akik a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos.

Nagy szeretettel várjuk az újonnan beiratkozó óvodásainkat!


Nagyné Baráth Ágnes
igazgató

G. Nagyné Récsányi Zsuzsanna
tagintézmény vezető
1552898696.jpg

SZENT KINGA KATOLIKUS ÓVODA BEIRATKOZÁS 2019/20 nevelési évre

Beíratás időpontja: 2019. április 24. - 2019. május 20.

Beíratás helye: Szent Kinga Katolikus Óvoda, Kőtelek, Zrínyi M u 10-12.

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
. a gyermek születési anyakönyvi kivonata, valamint lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványa
. szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája,
. a gyermek TAJ kártyája,
. a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok, a gyermek fejlődésével kapcsolatban keletkezett dokumentumok, szakértői vélemények,
. az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket igazoló dokumentumok,
. a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultsági határozata,
. a nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt tartózkodást igazoló okmányok.

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése alapján a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2016. szeptember 1. előtt születtek. Várjuk továbbá azoknak a gyermekeknek a jelentkezését, akik 2020. február 28.-ig betöltik a 3. életévüket.

A beíratás elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után!
. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet: „(7) A kijelölt óvoda vezetője a megküldött szakértői vélemény vagy a járási hivatal határozata alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be.”
Óvodánk vállalja a NKT. 4. § 25. pontja alapján azoknak az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű, ill. különleges bánásmódot igénylő tanulóknak a nevelését, akik a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos.

Az óvodai felvételről az óvodavezető dönt, és erről írásban értesíti a szülőt. Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja, legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap.
Értesítés óvodai felvételről: 2019. június 20.
Az óvodavezető felvételt elutasító határozatával szemben jogorvoslattal lehet élni, melyet a döntést hozó óvoda címére kell egy példányban benyújtani, a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül.
A gyermekek csoportba való beosztása:
. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet: „(11) Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett - az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 28. §-ában meghatározott feltételekkel összhangban - az óvodavezető dönt.”Nagyné Baráth Ágnes
igazgató

Turó Anikó
óvodavezető
1552898469.jpg

HATÁRTALANUL 2012. "AZ EZERARCÚ ERDÉLY"


Petrovay György Katolikus Általános Iskola és tagintézménye
BGA-12-HA-01-0571 SZ. PÁLYÁZAT
ÚTINAPLÓ: ⇨ megtekintés
VIDEO: ⇨ megtekintés
KÉPEK:⇨ megtekintés
FACEBOOK LINK: ⇨ megtekintés
Határtalanul

Petrovay György Katolikus Általános Iskola, AMI, Óvoda és Szent Gellért Katolikus Általános Iskola tagintézménye

HATÁRTALANUL pályázati program

HATÁRTALANUL 2017. "Nagyjaink nyomában"
HAT-17-01-2017-00118 sz. pályázat
VIDEO
KÉPEK
Facebook link


HATÁRTALANUL 2016. "Ezer éves múltunk történelmi emlékei és természeti Kincsei Erdélyben"
HAT-16-01-0726 sz. pályázat
VIDEO
KÉPEK
Facebook link


HATÁRTALANUL 2015. "ERDÉLY NÉPMŰVÉSZETE"
HAT-15-05-0703 sz. pályázat
VIDEO
KÉPEK
Facebook link
Útinapló 2015

Határtalanul
Copyright © Petrovay György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda 2019 | web:KataPorta.net